TELEFONY ALARMOWE

Zgłaszanie awarii po godzinach pracy biura i w dni wolne od pracy w godzinach 0800 - 2000

  Pogotowie lokatorskie
 • Instalacje sanitarne i gazowe: 608-150-814
 • Instalacje elektryczne: 500-272-269
 • Konserwacja wind OTIS: 800-444-555, 607-444-555
 • Konserwacja wind SCHINDLER: 800-707-401
 • Pogotowie Elektryczno-Energetyczne: 991
 • Pogotowie Gazowe: 992
 • Pogotowie Ciepłownicze: 993, (58) 344-16-20
 • Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne: 994, 58 301-30-91
 • Straż Miejska Gdańsk: 986, (58) 301-30-11
 • Ogólnopolski numer alarmowy: 112